Revisorwhistleblower

Intern whistleblowerordning


Revisorwhistleblower.dk

Er udviklet til revisorvirksomheders, advokatvirksomheders og andre virksomheders interne whistleblowerordning jf. revisorloven og hvidvaskloven. Virksomhedernes kunder og andre eksterne interessegrupper henvises til eksterne whistleblowerordninger, fx på Erhvervsstyrelsens hjemmeside eller alternativt til ekstern løsning på virksomhedens hjemmeside.


Virksomheden

Den interne whistleblowerordning administreres af 1-3 navngivne administratorer, som har adgang til et personlig log ind. Administratorernes opgaver er:
- Tildeling af unikt login til medarbejdere.
- Behandling af indberetninger.


Medarbejdere

Virksomhedens administrator tildeler alle medarbejdere et fælles unikt indberetningslink. Medarbejderne kan med dette link foretage én eller flere indberetninger. Der er fuld anonymitet, medmindre dette ikke ønskes. Revisorwhistleblower.dk tester ikke eventuel overvågning på virksomhedens netværk. Anonymitet sikres bedst ved at foretage anmeldelsen fra egen computer eller fx fra en computer på biblioteket.


Datatilsynet

Virksomheden skal anmelde whistleblowerordningen til Datatilsynet. Whistleblowerordningen, herunder behandlingen af indberetninger, skal ligeledes være beskrevet i kvalitetsmanualen eller lignende.


Kom godt i gang!

For at komme godt i gang med den nye interne whistleblowerordning, er du/I velkomne til at kontakte

Fåborgvej 65A
5700 Svendborg
Tlf. 6221 5353
www.wolterskluwer.dk
itrevisor@wolterskluwer.dk
CVR 13386293